Site Kullanım Şartları

 

SİTE KULLANIM ŞARTLARI


Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. 
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) Üniversiteler Mah. Lodumlu Köy Yolu Cad. Bilkent Cyberpark Tepe Binası No:5/1 Çankaya/Ankara adresindeki Lmwatt Tasarım Yazılım ve Donanım A.Ş firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 

1. SORUMLULUKLAR
a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 
b.Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 
d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

2.  Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

3. Gizli Bilgi
3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 

5. Kayıt ve Güvenlik 
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. Tebligat
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. Delil Sözleşmesi
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Gizlilik Kuralları

 

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI
 
Mağazamızda verilen tüm servisler ve hizmetler Üniversiteler Mah. Lodumlu Köy Yolu Cad. Cyberpark Tepe Binası No:5/1 adresinde kayıtlı  Lmwatt Tasarım Yazılım ve Donanım A.Ş firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir. 

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. 

Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır. 

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. 

Mağazamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 
KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ
 
Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.
 
İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.
Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.
Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz. 
 
Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.
 
MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ
 
Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşubilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır. 


ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR
Mağazamız,  web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

 

İSTİSNAİ HALLER
Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 

E-POSTA GÜVENLİĞİ
Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

TARAYICI ÇEREZLERİ 
Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası,  siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için engin@lmwatt.com adresine email gönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Firma Ünvanı: Lmwatt Tasarım Yazılım ve Donanım A.Ş
Adres: Üniversiteler Mah. Lodumlu Köy Yolu Cad. Bilkent Cyberpark Tepe Binası No:5/1 Çankaya/Ankara
Eposta: engin@lmwatt.com

İade Koşulları

 

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:
1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 
3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,  Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. 
5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır. 
6.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. 

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 
7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 
8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır. 

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE: 
9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. 

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 
10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 

CAYMA HAKKI:
11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 

12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ŞİRKET 
ADI/UNVANI: Lmwatt Tasarım Yazılım ve Donanım A.Ş
ADRES: Üniversiteler Mah. Lodumlu Köy Yolu Cad. Bilkent Cyberpark Tepe Binası No: 5/1 Çankaya/ Ankara
EPOSTA: engin@lmwatt.com
TEL: 0532 2370416

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
13.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 
14.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
15.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 
16.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
17.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İADE KOŞULLARI:
18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
19.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 
21.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
22.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
23.ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 

ÖDEME VE TESLİMAT
24.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, İş bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.
25.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

 

      İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) uyarınca “Lmwatt Tasarım Yazılım ve Donanım A.Ş” (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır.) Satıcı konumunda olup, Satıcı’ya ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir;

 1. Satıcı :Lmwatt Tasarım Yazılım ve Donanım A.Ş

 2. Mersis No: 0609103625100001

 3. AdresÜniversiteler Mah. Beytepe Lodumlu Köy Yolu Cad. Bilkent Cyberpark Tepe Binası 5/1 Çankaya/Ankara

 4. Telefon : 05322370416

 5. Müşteri Hizmetleri Telefon : 05322370416

 6. E-postaengin@lmwatt.com

 7. Banka Hesabı IBAN : İş Bankası TR06 0006 4000 0014 2670 5745 57

      İş bu Sözleşme uyarınca satın alma işlemini gerçekleştiren birey (bundan böyle “Alıcı veya Tüketici” olarak anılacaktır.) Alıcı konumunda olup, Alıcı’ya ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir;

 1. Alıcı/Tüketici’nin Adı, Soyadı/Unvanı

 2. Adres

 3. Telefon

 4. E-posta

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

  İşbu Sözleşme’nin konusunu Alıcı’nın Satıcı’ya ait ve yalnızca Satıcı’nın ürünlerinin satışının yapıldığı www.lmwatt.com uzantılı internet sitesi (bundan böyle “internet sitesi” olarak anılacaktır.) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleş mede bahsi geçen niteliklere sahip ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satış ve teslim sürecine ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“TKHK”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Sözleşme taraflarının hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesi oluşturmaktadır.

 2. SÖZLEŞMENİN KURULMA ANI

  İşbu Sözleşme, Alıcı ile Satıcı arasında Alıcı’nın satım alma sürecine ilişkin internet sitesi üzerindeki satın alma prosedürlerini izleyip “Ödemeyi Onayla” seçeneğini tıkladıktan sonra, bildirmiş olduğu e-mail adresine gelen siparişin alınıp kabul edildiğini gösterir onay maili üzerine kurulmuş sayılacaktır.

 3. ALICI’NIN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU VE SATICI’NIN İNTERNET SİTESİ İLE BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

  Alıcı, Sözleşme’nin işbu maddesi altında belirtilen hususlarda işbu Sözleşme kurulmadan önce Satıcı’nın internet sitesinde yer alan ilgili tüm açıklamaları ve kendisine satış işlemleri esnasında iletilen ön bilgilendirme formunu okuyup inceleyerek bilgilendiğini kabul ve beyan eder.

  1. Satıcı'nın ticaret unvanı,

  2. Satıcı’nın iletişim bilgileri,

  3. Satıcı tarafından satışa sunulan ürünlerin www.lmwatt.com adresli internet sitesinden satılması esnasında takip edilen satış süreci ve bu süreçte meydana gelebilecek aksaklıkların düzeltilmesine ilişkin açıklamalar,

  4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Alıcı’ya ait bilgilerin işlenmesi, kullanımı ve bu kapsamda Alıcı’dan alınacak izinlere ilişkin bilgiler ve takip edilecek prosedürler,

  5. Sözleşme’ye konu ürünlerin nitelikleri, ödeme araçları, ürünlerin Alıcı’ya teslim şekli, teslimat ücreti, ürünlerin her türlü vergiler dahil toplam fiyatı,

  6. Sözleşme ifası sırasında tarafların tabi oldukları yükümlülükler,

  7. Alıcı’nın TKHK hükümleri kapsamında sahip olduğu cayma hakkına ilişkin düzenlemeler, cayma hakkının kullanılma usulüne ilişkin açıklamalar,

  8. Alıcı tarafından cayma hakkı kullanılamayacak ürünlere ilişkin bilgiler,

  9. Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda Alıcı’nın ürünleri Satıcı’ya iade etmek üzere takip edeceği usul ve esaslar,

  10. KVKK kapsamında takip edilecek prosedürler, gizlilik sürecine ilişkin usul ve esaslar

 1. Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlık halinde Alıcı’nın başvurabileceği hukuki yollara ilişkin bilgiler.  SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER

  Sözleşme konusu ürün aşağıda detaylı bilgileri paylaşıldığı özellikleri taşımaktadır. İnternet sitesi üzerinden Alıcı aşağıda detayları belirtilen ürünü satın almış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder 

 2. Satılan Ürüne İlişkin Detaylar[b]_________________
  1. Ürün Bedeli, Ödeme Şekli, Fatura BilgileriMadde 4.1’debaşlık altında belirtilen ve Alıcı tarafından Satıcı’dan internet sitesi üzerinden satın alınan ürünün bedeli, ödeme şekli ve (Alıcı tarafından sağlanan bilgiler çerçevesinde) ürüne ilişkin fatura bilgileri aşağıdaki gibidir;
   Alıcı, işbu Sözleşme’ye konu ürünlerin sahip olduğu özellikler, satış fiyatı, ödeme yöntemi, teslimat sürecine ilişkin tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda gerek internet sitesi gerekse kendisine e-mail yoluyla iletilen “Ön Bilgilendirme Formu” ile bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda ve kendisine gönderilen “Ön bilgilendirme Formu” ile teyit ettiğini ve bunun üzerine Satıcı’dan ürünü sipariş verdiğini, işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. 

 3. Alıcı’nın e-mail adresine gönderilen, Sözleşme kurulmadan önce internet ortamında Alıcı’nın bilgisi ile onayına sunulan ve internet sitesinde de taslağı yer alan “Ön Bilgilendirme Formu” sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilmektedir.
  Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli, internet sitesinde yer alan ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’de belirtildiği gibidir.
  Satıcı internet sitesinde teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmişse sorumlu değildir.


  Ön Bilgilendirme Formu ve işbu Sözleşme hükümleri Alıcı’nın Satıcı’ya bildirdiği elektronik posta adresine gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi ile birlikte sipariş özeti de ayrıca yer almaktadır.

 4. Ürün Bedeli[c]
  Ödeme Şekli[d]
  Fatura Bilgileri
  Teslimat Ücreti[e]

 1. Ürün Teslimat Adresi Ürün teslimat adresi Alıcı tarafından Satıcı’ya bizzat bildirilmiştir. Satıcı, Alıcı tarafından bildirilen adrese Sözleşme’ye konu ürünleri teslim etmekle yükümlü olup, Alıcı Satıcı’ya bildirmiş olduğu adresin tam, eksiksiz ve doğru olmasından sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, ürün kendisi dışında üçüncü bir kişi/kuruma teslim edilmesini talep ediyorsa bunu açık olarak Satıcı’ya bildirmelidir.
 2. Alıcı’nın bildirmiş olduğu ürün teslim adresi ve bu adrese ilişkin detaylar aşağıda belirtildiği gibidir;

 1. Ürün Teslimat Adresi
 2. Alıcı’nın İletişim Bilgileri
 3. Ürünün Teslim Edileceği Kişi

 1. Ürünlerin teslimatı Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi/şirketleri aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi/şirketlerinin Alıcı’nın bildirmiş olduğu teslimat adresinin bulunduğu sınırlar içerisinde şubesi bulunmaması durumunda Alıcı satın almış olduğu ürünü Satıcı tarafından yapılacak bildirim üzerine, kendisine bildirilen (kendisine en yakın olan şube) şubeden teslim alması gerekmektedir.
   
 2. Satıcı teslimata ilişkin bildirimini Alıcı tarafından bildirilen e-posta, SMS veya telefon gibi iletişim kanalları yoluyla gerçekleştirecektir.
  Teslimata ilişkin detaylı bilgiler Sözleşme’nin 7. maddesinde yer alacaktır.


   

 1. ÜRÜNLERİN FİYATI VE ÜRÜN BEDELİNİN ÖDENMESİ

   

  1. Ürünlerin fiyatı internet sitesinde belirtildiği şekildedir.

  2. İnternet sitesindeki fiyatlara KDV ve vergiler dahil ancak teslimat ücreti dahil değildir. Teslimat ücreti, internet sitesinde belirtilen ürün teslimat prosedürüne göre belirlenecek ve ürünün satın alınması esnasında eğer teslimat ücreti ödenecekse Alıcı’ya bildirilecektir.

  3. Alıcı’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini internet sitesinde talep edildiği şekilde tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. Alıcı kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, bankaların uyguladığı taksit politikasına göre belirlenen sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Alıcı’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir ve taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifinde olup, Satıcı ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

  4. Taksitli satışlar sebebiyle uygulanacak faiz oranları ve temerrüt faiz oranları Alıcı’nın sahip olduğu banka tarafından belirleneceğinden Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Banka’dan ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  5. Ödemelerin taksitli olarak yapılması durumda, Alıcı Satıcı’dan satın almış olduğu ürünleri iade eder ise, iadeye ilişkin ödemenin her ay taksitli olarak Alıcı’ya ödenmesi Alıcı’nın çalıştığı banka ile ilgili olup, Alıcı bu uygulamanın çalışmış olduğu bankasıyla ilgili olduğunu kabul ve beyan eder.

    

 1. ÜRÜNÜN TESLİMİ, TESLİM ŞEKLİ VE TESLİMAT SÜRESİ
   

  1. Ürün teslimat adresi işbu Sözleşme’nin 4.3. maddesinde belirtildiği üzere bizzat Alıcı tarafından ürünün internet üzerinden satın alımı işlemleri esnasında Satıcı’ya bildirilmiştir.

  2. Ürün Alıcı tarafından bizzat bildirilen adrese Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi/şirketleri aracılığıyla ilgili kişiye teslim edilecektir. Alıcı, Alıcı’nın satış işlemleri esnasında bildirmiş olduğu adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, Alıcı’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş sayılacaktır.

  3. Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler Alıcı’ya ait olacaktır. Alıcı bu sorumluluğu yüklendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4. Sözleşme konusu ürünün Alıcı’ya teslim edilebilmesi için işbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından internet üzerindeki satış işlemi esnasında kabul edilmesi ve ürün bedelinin Alıcı tarafından ödenmiş olması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya kredi kartı ile yapılan ödemelerde yapılan ödeme banka tarafından iptal edilir ise, Satıcı ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.

  5. TKHK ve Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince Alıcı tarafından satın alınan ürün, sözleşme kurulduğu tarihten itibaren otuz (30) günlük yasal süre içerisinde Alıcı’nın bildirdiği teslim adresine teslim edilecektir.

  6. Satıcı, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu derhal Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

  7. Teslimata ilişkin masraflar kural olarak Alıcı’ya aittir. Satıcı’nın internet sitesinde teslimat ücretine ilişkin ilan edilen hususlara göre Alıcı tarafından bir ücret ödenecekse veya ödenmeyecekse söz konusu durum Alıcı’ya satış işlemi esnasında bildirilecektir.

  8. Alıcı, ürünü kargo şirketinden teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine üründeki ayıba ilişkin tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde Alıcı meydana gelen zarardan münferiden sorumlu olacaktır.

  9. Satıcı, ürünü işbu Sözleşme’de kararlaştırıldığı niteliklerine uygun, tam ve sağlam olarak Alıcı’ya teslimi etmekle yükümlüdür. Buna ek olarak, ürüne ilişkin garanti belgesi ve kullanım kılavuzu gibi tamamlayıcı ürünler bulunuyorsa Satıcı bunları da Alıcı’ya ürünle birlikte teslim etmekle yükümlüdür.

  10. Satıcı ürünün tesliminin imkansızlaştığı hallerde bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Yönetmelik hükümleri uyarınca Alıcı’ya bildirir. Bu takdirde Alıcı, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın bu durumda siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler, Alıcı’nın Satıcı’ya bildirim tarihinden itibaren en geç on dört (14) gün içinde Satıcı tarafından iade edilecektir.

  11. Alıcı tarafından ürünün Alıcı haricinde başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluş bu ürünü teslim almaz/kabul etmez ise bu sebepten dolayı Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Alıcı bu duruma ilişkin Satıcı’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

  12. Satıcı tarafından ürününün Alıcı’ya tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişiler tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması sebebiyle ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde Alıcı teslim aldığı ürünü Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

    

 1. CAYMA HAKKI VE CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

   

 1. TKHK ve Yönetmelik hükümleri gereğince Alıcı, Satıcı’dan satın almış olduğu ürüne ilişkin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin on dört (14) gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkını kullanabilecektir.Alıcı cayma hakkını kullanırken Satıcı’nın işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen iletişim detaylarını kullanacaktır. Satıcı’nın iletişim detayları aşağıdaki gibidir;
  1. Satıcı : Lmwatt Tasarım Yazılım ve Donanım A.Ş

  2. Mersis No : 0609103625100001

  3. Adres : Üniversiteler Mah. Beytepe Lodumlu Köy Yolu Cad. Bilkent Cyberpark Tepe Binası 5/1 Çankaya/Ankara

  4. Telefon : 05322370416

  5. Müşteri Hizmetleri Telefon : 05322370416

  6. E-posta : engin@lmwatt.com

    

 2. Cayma hakkı süresi ürünün Alıcı’ya veya Alıcı’ tarafından bildirilen ilgili kişiye teslim edildiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.
 3. Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren azami on  (10) gün içinde ürünü Satıcı’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye ürünü geri göndermek zorundadır. Bu hakkın kullanılması halinde, vergi mevzuatı gereğince, teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi de zorunludur. Fatura aslı gönderilmezse, Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmesini talep edemeyecektir.Alıcı cayma hakkını kullanıp ürünü iade etmek istediğinde Satıcı’nın anlaşmalı olduğu ve kendisine bildirilen kargo şirketine ürünü bu maddede belirtilenlerle birlikte iade edilmek üzere teslim edecektir. Alıcı iade işlemini Satıcı’nın belirtmiş olduğu kargo şirketi aracılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştirebilecektir.
  Alıcı, cayma hakkını Sözleşme’nin ekinde yer alan “Cayma Bildirim Formu’nu” doldurup Satıcı’ya iletmek [f]suretiyle kullanabileceği gibi yazılı olarak veya e-mail ile de Satıcı’ya yöneltmek suretiyle yöneltebilecektir. Alıcı bu bildirimlerinde de “Cayma Bildirim Formu”nu kullanabilir.

 4. Cayma hakkına ilişkin ihbarın Satıcı’ya ulaşmasını takip eden on dört (14) gün içinde ürün bedeli, varsa teslim masrafları dahil tahsil edilen tüm ödeme Satıcı tarafından Alıcı’ya, ürün bedelinin aktarılmasında kullandığı ödeme aracına uygun şekilde iade edilir. Madde 6.4 hükümleri uyarınca bankanın ödemeye ilişkin prosedürü bizzat Alıcı ile banka arasındadır, Satıcı’nın bu sebeple herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
   

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Alıcı, aşağıda belirtilen hallerde Yönetmelik’in 15. maddesi gereğince cayma hakkı kullanamayacaktır;

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

 2. Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

 3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

 4. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

 5. Yönetmelik’te belirtilen ancak bu madde kapsamında belirtilmeden hususlarda da Alıcı cayma hakkını kullanamayacaktır.


  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

  Alıcı Satıcı’nın internet sitesinde yayınlamış olduğu “Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası”nı okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder. Alıcı’nın ayrıca açık rıza gereken haller hariç olmak üzere kişisel verileri, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası uyarınca işlenecektir. Alıcı’nın ayrıca açık rızasını gerektiren işleme amaçlarının varlığı halinde Satıcı KVKK ve ilgili düzenlemeler gereğince Alıcı’nın açık rızasını reddetme imkânı da tanıyarak ayrıca talep eder. Bu durumlarda ilgili alanlarda Alıcı’nın onay vermesi halinde Alıcı’nı kişisel verileri açık rızayı gerektiren amaçlar doğrultusunda da işlenebilir.

   

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN BİLDİRİMLER

​Alıcı, internet sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının, ticari markalarının ve diğer bütün fikri ve sınaî mülkiyet haklarının daima Satıcı’ya veya yetkili aracılarına ait olduğunu kabul etmektedir.
Alıcı, Satıcı’nın internet sitesini yalnızca Satıcı’nın veya yetkili aracılarının izin verdiği şekilde kullanabilecektir. İşbu Sözleşme Alıcı’ya hiçbir şart altında Satıcı’ya ait fikri ve sınaî mülkiyet haklarını kullanma yetkisi vermez.
Satıcı’nın internet sitesi üçüncü taraf internet sitelerine bağlantıları içerebilir ancak bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amacını taşımaktadır. Satıcı’nın internet sitesinin bağlı olduğu üçüncü taraf internet sitelerinin ve içeriklerinin kontrolü ve sorumluluğunun Satıcı’ya ait olmadığını Satıcı işbu Sözleşme ile Alıcı’ya bildirmektedir.


 

 1. YAZILI İLETİŞİM VE BİLDİRİMLER
  Satıcı ile Alıcı arasındaki sözleşme Satıcı’nın internet sitesi üzerinden kurulduğundan Alıcı, Satıcı ile arasındaki iletişimin öncelikle elektronik ortamda yapılacağını kabul eder.
  Satıcı, Alıcı’yı e-posta veyahut internet sitesi aracılığıyla bilgilendirebilecektir.
  Alıcı, işbu Sözleşme uyarınca işbu elektronik iletişim yollarını kabul ettiğini ve kendisine elektronik ortamda sunulan tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, bilgilerin ve diğer iletişim yöntemlerinin Yönetmelik uyarınca kabul gören iletişim tekniğine uygun olduğunu kabul eder.

 2.  TALEP VE ŞİKAYET BAŞVURU YOLLARI
  Alıcı, işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde satın aldığı ürün ve kendisine sunulan hizmet ve diğer hususlara ilişkin tüm talep, şikayetlerini ve memnuniyet bildirimlerini aşağıda yer alan iletişim kanallarını kullanmak suretiyle Satıcı’ya iletebilecektir.

 3. Müşteri Hizmetleri Telefon ve E- Posta Bilgileri:
  1. Mail :  engin@lmwatt.com

  2. Telefon : 0 05322370416

 4. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

  Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı tarafından yasa gereği her yıl tespit edilip Resmi Gazete’de edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan miktarlarda ise Tüketici Mahkemeleri görevlidir.
  Alıcı, TKHK ve Yönetmelik hükümleri kapsamında kendisinin veya dilerse Satıcı'nın bulunduğu yerdeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilecektir.
  İşbu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde TKHK ve Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

   

 5. ÖDEMELER www.lmwatt.com web sitesi aracılığıyla yapılan ödemelerin yetkilendirmesi, iyzico tarafından işlenmektedir.

  EK- Cayma Bildirim Formu

  CAYMA BİLDİRİM FORMU
  (Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)
  I Satıcı’ya İlişkin Bilgiler

 6. Cayma Bildiriminin Muhatabı Satıcı : Lmwatt Tasarım Yazılım ve Donanım A.Ş

 7. Mersis No : 0609103625100001

 8. Adres : Üniversiteler Mah. Beytepe Lodumlu Köy Yolu Cad. Bilkent Cyberpark Tepe Binası 5/1 Çankaya/Ankara

 9. Telefon : 05322370416

 10. Müşteri Hizmetleri Telefon : 05322370416

 11. E-posta : engin@lmwatt.com
   

 12. II Alıcı’ya İlişkin Bilgiler

 13. Teslim Tarihi

Cayma Hakkına Konu Mal
Cayma Hakkına Konu Malın Bedeli

Tüketicinin Adı ve soyadı
Tüketicinin Adresi

 1. İşbu formla aşağıdaki malların satışına mesafeli satış sözleşmesinden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
  Tüketici’nin İmzası ve Tarih
  [a] Bu kısımda yer alan bilgilerin eklenmesi ihtiyaridir.
  [b] Satılan ürünün ismi, niteliği/nitelikleri, kaç adet satıldığı vb. bilgilere bu kısımda yer verilmelidir.
  [c] Ürün bedeline dair tutarlar belirtilmelidir. Vergiler dahil fiyatı mutlaka açık bir biçimde Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince Alıcı’ya bildirilmelidir.
  [d] Kredi kartı, kapıda ödeme vb. bilgilerin işlenmesi gereklidir.
  [e] Teslimat için ayrı bir bedel Alıcı’ya yüklenecek ise bu bedel de Alıcı’ya bildirilmelidir.
  [f] Dilerseniz cayma formunu internet sitenize yükleyip bu formun doldurulmasıyla cayma bildirimini alabilirsiniz. Bu yöntemi tercih etmeniz halinde bu kısımda revize yapılacaktır.